Privacy verklaring en cookies

PRIVACY VERKLARING KARINS SCHOONHEIDSSALON

Via onze website, webshop en in de salon worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Karins schoonheidssalon acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd aan de hand van de AVG. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

• Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

• Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

• Wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

• Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

• Wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Karins schoonheidssalon is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens 

Bij het gebruiken van onze webshop verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens, die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

• NAW-gegevens;

• Telefoonnummer;

• Factuuradres;

• Email adres;

• Betalingsgegevens;

• Geslacht;

• Geboortedatum.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webshop moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens, zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij jou kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webshop kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen je naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

• Per e-mail;

• Via social media.

  

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webshop de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier of mail, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die jij ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Bij gebruik van onze webshop worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen:

• Door jou zelf opgegeven informatie.

Google Analytics 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord; Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig, om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Gegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd. Er bestaat een wettelijk plicht voor de bewaartermijn voor gegevens, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb jij ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

COOKIE VERKLARING

Hi Beauty, wij maken het gebruik van onze website graag makkelijker en leuker!

Om dit voor elkaar te krijgen hebben wij de hulp van cookies ingeschakeld. Met deze cookies zorgt Karins schoonheidssalon er namelijk voor dat je niet iedere keer dezelfde gegevens in hoeft te vullen als je onze website vaker bezoekt. Ook zorgen cookies ervoor dat je niet telkens dezelfde informatie ontvangt als je vaker op onze site komt. Wel zo prettig, toch?!

Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je meer weet over hoe en waarom wij cookies gebruiken.

Wat zijn cookies nou eigenlijk?

Cookies zijn informatiebestanden die jouw computer of mobiele apparaat opslaat. Dit gebeurt wanneer je onze webwinkel gebruikt.

Cookies van derden

Ook worden er via onze website/webwinkel cookies geplaatst van derde partijen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

Cookies t.b.v. het functionele van de website

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals een artikel in je winkelwagentje leggen of je bestelling betalen.

Cookies t.b.v. statistieken

Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze webwinkel gebruikt wordt. Door het website gebruik te meten, kunnen we onze winkel blijven verbeteren. Dit werkt in het voordeel van onze gebruikers.

Cookies t.b.v. social media
Cookies t.b.v. marketing


Dit doen we zodat we jou op basis van je online surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Cookies t.b.v. interesses Overige cookies

Cookies uitschakelen? Dat kan!

Je kan jouw computer zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Het kan dan zijn dat je problemen ondervindt tijdens de bestelprocedure. Daarom raden wij dit ook af.

Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je in het hulpbestand van de internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Hoe kun je cookies handmatig uitzetten?

Cookies kun je zeer eenvoudig handmatig in iedere browser uitschakelen. Let wel op: Als je de cookies uitschakelt, zullen je gebruikersnamen en wachtwoorden op geen enkele website meer onthouden worden! Lees hieronder hoe je per webbrowser de cookies uitschakelt:

Firefox:

 1. Open Firefox.
 2. Druk op de ‘Alt’-toets op je toetsenbord.
 3. Kies in de menubalk die bovenaan in je scherm verschijnt voor ‘Extra’ en daarna ‘Opties’.
 4. Ga vervolgens naar het tabblad ‘Privacy’.
 5. Kies na ‘Firefox zal’ voor ‘Aangepaste instellingen voor geschiedenis’. Vink hier je voorkeuren aan en sla deze vervolgens op.

Internet Explorer:

 1. Open Internet Explorer.
 2. Kies in het menu voor de optie ‘Extra’ en vervolgens de optie ‘Internet Opties’.
 3. Klik op het tabblad ‘Privacy’.
 4. Onder de knop ‘Advanced’ kun je je gewenste opties aanvinken en opslaan.

Google Chrome:

 1. Open Google Chrome.
 2. Klik op het gereedschap icoon.
 3. Kies voor ‘Opties’.
 4. Kies op het tabblad ‘Geavanceerde opties’ voor Instellingen voor inhoud.
 5. Op het tabblad ‘Cookies’ kun je vervolgens de aanbevolen opties aanvinken en opslaan.

Safari:

 1. Open Safari.
 2. Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu en klik op ‘Beveiliging’. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel.)
 3. Vink in het gedeelte ‘Cookies accepteren’ aan of en wanneer Safari cookies van websites mag accepteren. Klik voor meer informatie over de opties op de knop met het vraagteken.
 4. Als je meer wilt weten over de cookies die worden opgeslagen op je computer, klik je op ‘Cookies tonen’.

Privacyverklaring Karins schoonheidssalon

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt zoals we hierboven hebben vermeld. In ons privacyverklaring kun je hierover meer lezen.

Wij zullen bovenstaande verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Karins schoonheidssalon
Kerkstraat 15a
9291 CA Kollum

 

Tel: 0511 - 45 12 15
Mail: info@karinsschoonheidssalon.nl